Välkommen till Maxbridge!

MSKlöver

 

 

MSKlöver, artikel 1 (systemets grunddrag)

MSKlöver, artikel 2 (svar på 1 klöver med starka kort)

MSKlöver, artikel 3 (svar på 1 klöver med svaga kort)

MSKlöver, fast med femkortsöppningar